b                                 s                           Anders Nordrum holder foredrag fra boka Beredskapshagen, slik får du mat ut av plenen. Boka er skrevet av Maria Nordrum i samarbeide med hennes foreldre Barbro og Anders. Målet er å styrke egenberedskapen eller befolkningsberedskapen der også hagen kan spille en viktig rolle. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For om alle gjør litt er storsamfunnet bedre rusta til å ta seg av de som trenger det mest. Arrangementet er et samarbeide med Brumunddal bibliotek. Åpent for alle.        Fri entre.