Nordre Ringsaker hagelag

Kontaktpersoner

  • Leder Inger Mette Fredheim 92090205
  • Nestleder Bjørg Bakaas 41661730
  • Sekretær Ada Koller Hagness 90512084
  • Kasserer Anne Grete Stalsberg 41608037
  • Styremedlem Asta Harbyengen 41928637