Rendalen hagelag - Årsprogram 2024

20. april, kl 11.00 Pilfletting sammen med Stor-Elvdal hagelag 
Påmelding Stor-Elvdal hagelag      Sted: Koppang gamle stasjon

25. april, Vårpuss i Bullhagen. Videre ukentlige samlinger til turnusen starter

Utsatt til høsten! Støping av potter/kasser av sement
hos Ewa Rugsveen
Sted: Unsetbrenna, Unsetveien 1117                                        

UTGÅR: 7. juni, kl 14-17 Plantesalg, sted: Bergset, vis a vis Coop  
Det blir i stedet salg av planter på Sommerfesten 13. juni.

13. juni, kl 18-20 Sommerfest i Bullhagen
Salg av planter

6. juli, kl 12.00 Hagevandring hos Elisabeth Aarstad Solum,
park, drivhus m.m.      Sted: Elverhøi skysstasjon, rett ved Hanestad togstasjon, Stasjonsveien 215

17. august, kl 12: Grønnsakhage hos Grete Rennemo
Sted: Granvika

August: Mulig tur til Natthagen i Julussdalen

September: kl 11-16 - Veidekulturfestivalen (en lørdag)
Sted: Rendalstunet

28. september, kl 12: Høstrydding/medlemsmøte -
drøfte neste års program          Sted: Bullhagen

10. okt, kl 19.00 Årsmøte med nogo attåt Rendalstunet

14. nov, kl 19.00 Hyggemøte
Tema kommer senere      Sted:  Rendalstunet