RoseveggRendalen hagelag - Årsprogram 2023

9. feb., kl 18.00 Helen Fredholm: Litt om regenerativ dyrking, roser, stauder og hageplanlegging. Felles med Stor-Elvdal                      Sted: Øiseth hotell, Åkrestrømmen

23. mars, kl 19.00 Arne Dagfinn Øynes kommer og snakker om såing og bruk av lys mm. Muligheter for spørsmål om dette temaet eller andre ting. 
Sted: Storhøgda i kommunehuset 

27. april, kl 18.00 Vårpuss i Bullhagen.                                         
Videre ukentlige samlinger til turnusen starter 

20. mai, kl 10.00 Handletur Hageland Bjørke Gartneri på Kvam

2. juni, kl 13-16 Plantesalg, sted: Bergset, vis a vis Coop, kl 14 - 17

15. juni, kl 18-20 Sommerfest i Bullhagen

1. juli, kl 12.00 Hagevandring hos Ingrid Marie Lutnæs Østagrenda 53

5. aug, kl 12.00 Hagevandring hos Elisabeth Aarstad Solum                Elverhøi skysstasjon, rett ved Hanestad togstasjon, Stasjonsveien 215

Sep, kl 11-16 Veidekulturfestival (en lørdag) Rendalstunet

30. sept, kl 12.00, Sted: Bullhagen, Høstrydding/medlemsmøte -drøfte neste års program 

12. okt, kl 19.00 Årsmøte med nogo attåt Rendalstunet

9. nov, kl 19.00 Hyggemøte Tema kommer senere Salg/bytte av frø Rendalstunet