Rendalen hagelag - Årsprogram 2022

24. feb. kl 19.00 Dyrking i krukker v/Mari Arnesen. Sted: Koppang gamle stasjon. I samarbeid med Stor-Elvdal hagelag.

24. mar kl 19.00 Bokashikompostering v/Odd B. Hauge. Sted: Rendalstunet.

28. apr kl 18.00 Vårpuss i Bullhagen. Videre ukentlige samlinger til turnusen starter.

28. mai kl 10.00 Handletur. Sted bestemmes senere.

4. jun kl 13-16 Plantesalg hos Elisabeth. Sted: Elverhøi skysstasjon på Hanestad.

2. jul kl 12.00 Hagevandring hos Anne Søberg på Otnes.

Sep kl 11-16 Veidekulturfestivalen (en lørdag).

1. okt kl 12.00 Høstrydding/ medlemsmøte - drøfte neste års program. Sted: Bullhagen.

13. okt kl 19.00 Årsmøte med nogo attåt. Sted bestemmes senere.

10. nov kl 19.00 Hyggemøte sammen med Sansehagens venner. Sted: Øiseth hotell.