Februar    

Medlemskveld på Sønsthagen torsdag15. februar kl 18.00. Sosialt møte med erfaringsutveksling om blant annet fjorårets dyrking av grønnsaker og sommerblomster.  Hva lykkes vi med? Hva gikk galt? Har vi noen gode råd å gi hverandre?  Malies Van Pieterson snakker litt om kjente og ukjente spiselige planter som trives i Trysil.

April

10. April på Sønsthagen kl. 18.00.  Foredrag om fermentering av matvarer ved Odd B. Hauge fra Myntmesteren hage på Hamar.

Mai   uke 19/20
Vårplanting -og løvraking ved Sparebanken til 17. mai. dato kommer senere.

Tur til botansik hage på Tøien i Oslo. Dato annonseres senere.

Juni                            

15. juni
Planteloppis - dato kommer senere.

20. sommerplanting ved Sparebanken.

Juli

Ugrssluking i bedene ved sparebanken, antall person , datoer og hyppighet avhengig av været,f.eks. tre lag med to personer bytter på å etterse og luke hv. 14. dag.  Dette er inntekter for hagelaget.

 

August                       

Hagevandring. Tid og sted annonseres senere.

Foredrag om frukt og bær ved Kirsten Winge.  Dato annonseres senere.

Tur til Cornelias hage, Brøttum .Tid og sted annonseres senere.

September                 

 
uke 38 Høstplanting ved Trysil sparebank- Fint om noen utenom styret har mulighet for å hjelpe til.

Vi prøver å få til en sopptur med etterfølgende kontroll, f,eks i samarbeid med sopp og nyttevekstforeningen i Elverum.  Hvis mulig soppkurs.  Dato avhenger av sopphøsten.

 

Oktober 

uke 42 Løvraking Sparebanken.

uke 43 Årsmøte