Av Synnøve Moe Hansen,
okt
On
Trysil sparebank- betalt løvraking fellesdugnad for laget kl. 09.00