Høstplanting – Sparebanken samt løvraking evt. senere.

Av Jens Fremming Anderssen,
sep
Ma
Sparebanken- høstplanting betalt fellesdugnad for laget kl.10.00