Vårplanting-og løvraking ved Sparebanken

Av Jens Fremming Anderssen,
mai
To
Ved Sparebanken