Kontaktpersoner

  • Leder Hege Larssen 99566441
  • Nestleder Mariann G. Alvsvåg 91113979
  • Sekretær Kari Sjøvoll 97649777
  • Kasserer Marit Nesse 47884213
  • Styremedlem Aslaug Sakseide 92483657
  • Styremedlem Jenny Elin Hope 95216244
  • Styremedlem Johannes Legøy 90044832