Me har spurt eit av våre medlem om me alle kan få kome å besøkje hagen deira.

Me får omvisning og hagelaget syt for kaffi og kaffimat.

Hagebesøkjet er kun for medlemmer.

Meir informasjon kjem når det nærmar seg.