Dennis er hageblogger og greenfluencer.Hans målsetting er å spre kunnskap,informasjon og inspirasjon om dyrking av spiselige vekster.Hans prinsipp handler om hvordan anlegge,drive og skape en kjøkkenhage på en enkel,billig og bærekraftig metode.🌽🧄🍆🥒Han har bøker med for salg.