Tradisjonen tru; årsmøte med val, kveldsmat, basar og føredragshaldar.

Me kjem tilbake med meir presis informasjon når det nærmar seg, både her og på Facebook-sida vår.