Årsmøte 

Saksliste:

Regnskap og budsjett

Årsrapport

Årshjul

Valgkomiteen

Annet

Blir servert kaffe i løpet av møtet.