Leder

Lill Rustad (gjenvalg (1 år)

 

Styremedlemmer

Kristin Flem (gjenvalg 1 år)

Aina Strand (gjenvalg 1 år)

Eli Høyberg (ikke på valg 1 år)

Valeria Svacha (2 år)

Gøril Trøan Bjørshol (2 år)

 

Møtende vara

Wenche Muren (1 år)

Karen Scheldrup (1 år)