Innkalling er sendt alle medlemmer i epost, sms for de som ikke har e-post.

For nærmere informasjon vennlgist ta kontakt

Vel møtt!