• Hjemmeside: averoy.hagelag.no
  • E-post: averoy@hageselskapetmr.no
  • Adresse: c/o Elise Øvertungset , Fagerengveien 48, 6532 Averøy
  • Organisasjonsnr.: 993259977
  • Bankkontonr.: 3931.62.21088
  • Vipps: 107689