Det årlige planteloppemarkedet arrangeres i Bruhagens sentrum. Vi ber alle som har delt sine stauder, sådd for mye frø av blomster eller grønnsaker om å donere dette til hagelaget. Planterkan levers til en i styret på forhånd eller levere før åpning av planteloppemarkedet.