• www.sunndal.hagelag.no   -  E-post: sunndal@hageselskapetmr.no
  • Leder: Egil Reiten, Mob. 993 44 422
  • E-post: pedrei@online.no
  • Organisasjonsnr.: ikke registrert
  • Bankkontonr.:
  • Vipps: