Velkommen til årsmøte i Vestnes hagelag!

Vestnes hagelag, Innkalling til Årsmøte; 16.2.23

Frivillighuset: kl 18.00

Saker til årsmøtet må være styret i hende, innen 20.1.23 ; aud.sissel@mimer.no

 

Fra 18.45: Åpent møte; «Vi går i frø», - tips og råd om frø og planting

 

 

Se kildebildet