• Hjemmeside: vestnes.hagelag.no / E-post: vestnes@hageselskapetmr.no
  • Leder: Aud Sissel Løvoll Suoranta
  • Adresse:
  • Organisasjonsnr.: 911 864 606
  • Bankkontonr.: 4056.20.38177
  • Vipps: