Saker til årsmøtet sendes styret på mail: botnevika@gmail.com.

Etter årsmøtet 16.02. kl. 19.30 inviterer vi til medlemsmøte med tema «Vi går i frø»,

inspirasjon til hva du kan så.

Nye medlemmer er velkommen.

Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende Korona-regler.

Vel møtt!

Godt nytt hageår!

Styret i Vestnes Hagelag