Enkel servering og lotteri.

18:30 blir det foredrag med tema: Bærbusker og andre nyttevekster.

Medlemmer 10 % på handelen etter foredraget.

ta med deg stol ved behov.