-Løkplanting

-Erfaringsutveksling

-Utlån av hagebøker

- presentasjon fra inspirasjonshelg i Oslo.inspirasjonshelg