Vi utfordrar alle våre medlemmer som har planter tk overs, om å ta del på dette arrangementet. du kan selge stauder, sommarblomster og grønnsaker. plant dei i rein <<kjøpejord>>. Dersom du ikkje har høve til å komme denne dagen, kan du få andre til å selge for deg. i år vil vi ha fuglekassebygging som aktivitet for barn. Vi har fått Tremek til å lage byggesett som er klare til å spikre saman