Kontaktpersoner

  • Leder Turid Våtvik 99025797
  • Kasserer Edel Johannessen 94828409
  • Styremedlem John Harry Hansen 99599176
  • Varamedlem Signe Jensen 97100505