Dag Jørund Lønning, profesor og forfatter vil snakke om den levende molda og hva som skjer i molda. Hvordan lage god mold som naturen selv lager den. Han lanserer også sin siste bok "Jordboka for hagen".

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom lokallag i Saltenregionen, Bodø økologiske besøkshage og Stormen bibliotek.