Kontaktliste styret i Bodø hagelag 2023

Leder:             Turid Våtvik                 99025797                 tuvatvik@online.no

Kasserer::       Edel Johannessen     94828409                e.johannessen1@gmail.com

Styremedlem: John H. Hansen         99599176                johnguri1968@gmail.com

Vara:               Inger Utnes                93411487                  ingerjbu@gmail.com

Vara:               Signe Jensen             97100505                 s-j-jen@online.no 

Revisor:         Anne Marit Isachen     91320731                 ami@nlr.no