Erteblomster vokser i hagen

Hageselskapet Indre Salten

Kontaktpersoner

  • Leder Mariann Strømdal 40475346
  • Sekretær Ann Katrin Sætrevik 91762556
  • Kasserer Gudrun Johansen 91721049
  • Styremedlem Anne Helene Arntsen 90976846
  • Styremedlem Lillian Eliassen 97013982
  • Varamedlem Hilde Birgit Strøm 91355375
  • Varamedlem Aase Garstad 99106799