Program for Rana Hagelag 2022

Trivsel i nærmiljøet og «Markens Grøde»

 

26.januar    Kl.18.00 Årsmøte på Stenneset

23. februar Kl. 17.00 Medlemskveld på Rana Bibliotek v/ Stina Røli fra Røli Gård

                    Tema: Dyrking av grønnsaker

24. mars    Kl.18.00 Medlemskveld på Museet

                   Tema: Gjødselplanter og jordforbedring v/Jostein Solvang  

28.april      Kl.18.00 Medlemskveld, ute på Stenneset  

                   Tema: Fuglekasser og insektshotell  

19.mai        Kl.18.00 Medlemskveld hos Lønnum Gartneri

8.juni          Kl.17.30 Hageselskapets «Vår dag». Vi velger familiedag og                                            plantebytte på Stenneset Bygdemuseum. Dugnad i museumshagen.                            Luking i bed og raking av plener. Barnas hjørne m/ såing av frø.                                    Plantebytte. Alle tar med egen drikke og noe å bite i. Loddsalg.

30.juni         Kl.18.00 Hagevandring hos Aud Sandvik, Skolegata 32 i byen

16.august    Kl.18.00 Medlemskveld hos Lundmo Planteskole                                  

15.sept.        Kl.18.00 Hagevandring ved Røli Gård i Straumbygda

26.oktober   Kl.18.00 Medlemskveld på Blomsterbua

24.nov.          Kl.18.00 Juleverksted hos Lønnum Gartneri

                                            Hageglede for alle