Kontaktpersoner

  • Styremedlem Fredrik Dahle 92842175
  • Styremedlem Jostein Solvang 47022115
  • Styremedlem Unn Rigmor Pettersen
  • Kasserer Åshild Johansen
  • Nestleder Annette Sønvisen 95788859
  • Leder May Britt Meisfjord 97752486
  • Sekretær Linda Olsen