Program for Rana Hagelag 2022

Trivsel i nærmiljøet og «Markens Grøde»

26.januar                    Kl.18.00 Årsmøte på Stenneset

23. februar                 Kl. 17.00 Foredrag på Rana Bibliotek v/ Stina Røli

                           Tema: Dyrking av grønnsaker

24. mars                     Kl.18.00 Medlemskveld på Museet

                                   Tema: Gjødselplanter og jordforbedring v/Jostein Solvang  

5.mai                           Kl.18.00 Medlemskveld, ute på Stenneset   

                                    Tema: Fuglekasser og insektshotell  

19.mai                         Kl.18.00 Medlemskveld hos Lønnum Gartneri

8.juni                          Kl.17.30 Hageselskapets «Vår dag». Vi velger familiedag og plantebytte på Stenneset Bygdemuseum. Dugnad i museumshagen. Luking i bed og raking av plener. Barnas hjørne m/ såing av frø. Plantebytte. Alle tar med egen drikke og noe å bite i. Loddsalg.

30.juni                         Kl.18.00 Hagevandring hos Aud Sandvik, Skolegata 32 i byen

16.august                   Medlemskveld hos Lundmo Planteskole

15.september             Kl.18.00 Hagevandring ved Røli Gård i Straumbygda

26.oktober                 Kl.18.00 Medlemskveld på Blomsterbua

26.oktober                 Kl.18.00 Medlemskveld på Blomsterbua