Mer informasjon om turen og plantemarkedet kommer etter hvert.