Har du lyst til å teste ut ulike frøsorter, men vet ikke helt hvilke du skal satse på? Høylandet frøbibliotek har ca. 50 ulike frøsorter som du kan prøve ut. Her kan du låne frø av ettårig og flerårig blomster, grønnsaker, grønngjødsling og urter. Du låner frø om vinteren/våren, dyrker fram planten og forsøker å sanke frø om høsten. Lykkes du ikke med frøsankingen kan du donere andre frø, eller kjøpe en pakke sertifiserte frø og gi tilbake til biblioteket. På den måten sørger vi for at det alltid vil være frø til nestemann som kommer for å låne.

Frøbiblioteket er et samarbeid mellom Høylandet Hagelag og Høylandet Folkebibliotek, som ble åpnet 3. april 2024. Dette er et gratis tilbud for alle innbyggerne i kommunen, men gjelder også for hagelagets medlemmer som er bosatt utenfor kommunen.

 

Hvordan fungerer tilbudet?

 

Lån av frø

  • Maks 1 pose av hver sort per besøk.
  • Maks 10 poser til sammen per besøk.
  • Fikk du ikke til å høste frø? Du kan levere inn andre frø som du har sanket i hagen din, eller kjøpe en pakke sertifiserte frø som du gir tilbake til biblioteket.

 

Innlevering av frø

  • Ikke lever inn frø som du har høstet fra grønnsaker/frukt kjøpt i butikk. 

Det kan følge med plantesykdommer og skadedyr som vi ikke ønsker skal spres. Dersom varen er importert vil det også være risiko for å etablere plantesykdommer og skadedyr som vi ikke har her i landet fra før.

  • Ikke høst frø hvis planten viste tegn til sykdom/dårlig voksekraft som kan skyldes genetiske feil.

Det er vanlig at planter kan bli rammet av sykdom som følge av næringsmangel, over- eller undervanning, men planter kan også få sykdom som følge av genetiske feil. Disse ønsker vi ikke å spre videre. Er du usikker, ta bilde og send inn til oss eller til hageselskapeta hageeksperter (sistnevnte er kun for medlemmer).

  • Vi ønsker ikke frø av F1-hybrider eller invaderende arter.

De fleste nye grønnsakssorter er i dag såkalte F1-hybrider. En F1-hybrid er første generasjons avkom etter en krysning av to ulike innavlslinjer. F1-hybrider er meget ensartet, både genetisk og i utseende, og har ofte stor vekstkraft. Når man avler frø av F1-hybrider føres disse egenskapene ikke videre til neste generasjon, og er dermed ikke brukbar som såfrø. I mange tilfeller er F1-hybrider også sterile, slik at det ikke er mulig å avle frø av dem i det hele tatt. Denne innbygde produktbeskyttelsen har gjort hybride svært populære hos frøforedlere.

Invaderende arter er organismer som sprer seg utenfor sine naturlige leveområder eller som utvider sin forekomst på en måte som fortrenger andre arter eller ødelegger deres habitat. I alt er det per i dag 28 navngitte planter som har blitt forbudt, og du kan lese mer om disse her. Du kan også søke opp spesifikke planter i fremmedsartlista hvis du er usikker på om planten er invasiv eller ikke.

  • Sørg for at rusk og rask er fjernet.

Det er mye hyggeligere å sette i gang med såingen hvis den som låner frø slipper å rydde opp etter forrige frøsanker. Fjern rusk og rask slik at den nye låneren får en god start på dyrkingen sin.

  • Husk å merke frøposen med plantens botaniske navn og dato.

Mange planter har ulike navn på dialekt. Det er eksempelvis stadig diskusjoner om hvorvidt brannlilje også kan kalles keiserkrone, men dette er to forskjellige arter. Vi bruker derfor botaniske navn for å unngå forvirring.