collageØnsker du å bli medlem? Fyll ut dette skjemaet, og du er med! Laget får 200 kr fra Hageselskapet når du melder deg inn via skjemaet vårt.

Høylandet hagelag ble underlagt Hageselskapet i 1984, men har eksistert siden 1961 under navnet "Høylandet Hagebrukslag". Etter 1984 har det variert hvor mye aktivitet laget har hatt, men fra 2007 ble det helt stille. 17.10.2022 ble laget stiftet på nytt av 20 hageglade innbyggere i kommunen.

I første driftsår (2023) ble det gjennomført 13 varierte aktiviteter som favnet en stor bredde. Her var det blant annet både kurs i såing, snekring og kompostering, kjøkkenhageprosjekt i barnehagen og sosiale aktiviteter med dyrkingsprat rundt i grupper og familiedager med sanking av tang i fjæra. Høylandet Hagelag er med andre ord et aktivt hagelag, som ikke forventer at alle skal være med på alt, men at alle finner NOE de interesserer seg for. Alle arrangementer er åpne for alle, men medlemmer får gratis/redusert inngangspris. Våre kjerneverdier er raus, inkluderende og jordnær. Som et medlem sa etter et arrangement: "Du går aldri tomhendt heim fra hagelagsmøtene her".

I 2024 har vi planlagt hele 26 aktiviteter. Kom og bli med på lærerike, sosiale og kreative arrangementer sammen med oss!

Vi ønsker velkommen til både nye og tidligere medlemmer!