Dette kurset passer for deg som ønsker å nytt bed, men ikke vet helt hvor du skal starte. Kursleder er Aina Sagvik (Tyldum Blomster).

  1. kurskveld: Utarbeide en plan for bedet. Ta i betraktning solforhold, skal bedet ha innsyn fra sitteplassen, hva slags jordforhold har du, behov for jordforbedring. Former og farger, fargelære. Vi tegner en skisse over bedet og legger en plan for hva slags planter (busker, stauder, små trær) vi ønsker i bedet. Hjemmeoppgave: klargjøre bedet.
  2. kurskveld: Tur til Hagan Gartneri. Vi handler planter utifra planene vi har lagt. 
  3. kurskveld: Utplanting av plantene hos noen av kursmedlemmene. Praktiske arbeid og tips til organisering av bed.