(Se utfyllende kontaktinfo i høyre kolonne)

 

Leder

Dordi Anne Hyldbakk

Nestleder

Sigmund Hansen

Styremedlemmer

Bente Hognestad
Grethe Sjøberg Hernes
Kari Helle Vik
Trine Rydeng
Henry Tendenes

Vara

Annemor Hatlenes

Ansattes representant

Karen Byhring Jordal