Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Tildeling 2024

I henhold til statuttene kan det deles ut inntil 50 000 kroner fra legatets midler i 2024. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke. Tildeling skjer etter fastsatte kriterier. 

Eget søknadsskjema må benyttes. Last ned: Søknadsskjema Olaf Billes legat 2024 (DOCX, 44KB)

Søknad med vedlegg sendes til: post@hageselskapet.no
Skriv «Søknad Olaf Billes legat» i emnefeltet.
Postadresse: Det norske hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo
Søknadsfrist: 31.08.2024

Tildelinger blir offentliggjort og meddelt alle søkere i november 2024.

Tidligere tildeling

2023: Myklevik gård, Stamsund i Lofoten, tildeles 50 000 kroner for prosjektet «Den gamle hagen». Les mer 

Legatets hovedkriterier

• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter:

• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned