Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Det tildeles ikke midler fra legatet i 2022. Eventuelle midler til utdeling i 2023 bekjentgjøres i Norsk Hagetidend og på våre hjemmesider i mai 2023. 

Legatmottakere 2020

Øivind Binde, Permasenteret, prosjekt «Sunket geodetisk drivhus for varmekrevende stauder i nordisk klima»: Kr. 50 000

Carl Stiegler, Søndre Torsnes, prosjekt «Humle til norsk øl»: Kr. 50 000

Legatets hovedkriterier:

• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:

• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:

Olaf Billes legat – fullstendige tildelingskriterier (PDF, 162KB)
Statutter Olaf Billes legat (PDF, 60KB)
Olaf Billes legat tildelinger 1990-2021 (PDF, 320KB)