Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

I henhold til statuttene kan det deles ut inntil 50 000 kroner fra legatets midler i 2023. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke. Tildeling skjer etter fastsatte kriterier. 

Tildeling 2023

Det kom inn 25 søknader om midler fra Olaf Billes legat 2023 innen fristen. Legatstyret har besluttet at Myklevik gård, Stamsund i Lofoten, tildeles 50 000 kroner for prosjektet «Den gamle hagen».

Les mer om årets legatmottaker her. 

Eventuelle midler til utdeling i 2024 bekjentgjøres i Norsk Hagetidend og på våre hjemmesider i mai.

Legatets hovedkriterier:

• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:

• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned: