Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Tildeling av midler 2023

I henhold til legatets statutter kan det deles ut inntil 50 000 kroner i 2023. Både enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og andre foretak kan søke. Tildeling skjer etter fastsatte kriterier, se lenger ned. 

Eget søknadsskjema må benyttes. Last ned: Søknadsskjema Olaf Billes legat 2023 (DOCX, 41KB)

Søknad med vedlegg sendes til: post@hageselskapet.no
Skriv «Søknad Olaf Billes legat» i emnefeltet. 

Postadresse: Det norske hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo

Søknadsfrist: 31.08.2023

Tildelinger blir offentliggjort og meddelt alle søkere i november 2023.

Tidligere legatmottakere 

Det ble ikke tildelt midler fra legatet i 2021 og 2022. Disse fikk midler i 2020:

Øivind Binde, Permasenteret, prosjekt «Sunket geodetisk drivhus for varmekrevende stauder i nordisk klima»: Kr. 50 000

Carl Stiegler, Søndre Torsnes, prosjekt «Humle til norsk øl»: Kr. 50 000

Legatets hovedkriterier:

• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:

• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned: