Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Det blir ikke tildelt midler fra legatet i 2021. Eventuelle midler til utdeling i 2022 annonseres i Norsk Hagetidend og på våre hjemmesider i mai 2022.

Legatmottakere 2020

Disse prosjektene ble tildelt midler fra Olaf Billes legat:
Øivind Binde, Permasenteret, prosjekt «Sunket geodetisk drivhus for varmekrevende stauder i nordisk klima»: Kr. 50 000
Carl Stiegler, Søndre Torsnes, prosjekt «Humle til norsk øl»: Kr. 50 000

Legatets hovedkriterier:

• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:

• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:


Olaf Billes legat – tildelingskriterier (PDF, 160KB)
Statutter Olaf Billes legat (PDF, 108KB)
Olaf Billes Legat, tildelinger 1990-2020