Hagebesøk hos Olav Olstad kl.17.30, 9.august

Av Anne Lise Westlie,
aug
On
Bindersen 2, Gjøvik