Bilde av Pyntekorg

Hageselskapet Gjøvik

Kontaktpersoner

  • Leder Inger Sigstadstø 40238909
  • Nestleder Anne Tambs Thorbjørnsen 41298985
  • Kasserer Brynhildur Th Engen 99035054
  • Styremedlem Anne Lise Westlie 90566960
  • Styremedlem Karin Grenheim 92824754
  • Styremedlem Liv Rigmor Sølland 95821313