Som del av frivillighetens år 2022 har Gjøvik Hagelag stand utenfor hovedinngangen på CC 8.juni. Her vil vi vise litt av hva vi arbeider med.

Hagelaget handler om mer enn blomster. Vi har mange ulike aktiviteter, grønnsaksdyrking, snekring av fuglekasser, klipping av frukttrær, medlemsmøter med innleid foredragsholder i ulike tema, hagevandringer, studieringer, turer m.v.

Sommer