Østre Toten- Vestre Toten- og Gjøvik Hagelag er i gang med å planlegge en Hagefestival på Kauffeldts plass i Gjøvik 22. juni kl. 10 - 15. 

Samme tid og sted vil Gjøvik hagelag også ha det årlige plantemarkedet

Flere detaljer kommer senere.