Balkongblomster

Gjøvik Hagelag fyller 80 år i mars 2023, og vi har en spennende historie. Historien speiler på mange måter den utviklingen som har vært i samfunnet. Nå står Hagelagene i en ny utfordring. På grunn av situasjonen i verden blir det ennå viktigere at flest mulig kan dyrke noe selv, i hage eller på balkong. Men dette må læres, for mye kunnskap har gått tapt gjennom årene. De fleste har bare gått i butikkene for å handle det de trenger.

Gjøvik Hagelag ønsker å sette fokus på at alle kan dyrke noe, og på gleden ved å produsere selv. Om det det er urter og blomster på balkongen eller full grønnsaksdyrking og fruktdyrking i en stor hage har mindre betydning. Det å dyrke noe selv vil gi glede og følelse av mestring. Økt bevissthet om at vi må ta vare på miljøet og bruke kortreist mat får vi også gjennom egen dyrking.

«Hage på Balkongen» er temaet på møtet 30. mars. Da er vi så heldige at vi har fått Steinar Gagnås som er gartner på Ringve i Trondheim til å holde foredrag for oss. Steinar er kunnskapsrik og har jobbet på Ringve i over 20 år. Og Steinar vil også svare på store og små spørsmål.

Gratis inngang for medlemmer av Gjøvik Hagelag, kr 100,- for øvrige.