Vintersåing

Mari Nustad, er 46 år, bor på et småbruk i Etnedal som hun kaller Engo Skoghage. 

Hun har tatt gartnerutdanning på Vea og Økologisk landbruksutdanning på Blæstad,  og har også tatt PDC på Koster, Sverige.

Mari dyrker grønnsaker til eget bruk og selger et lite overskudd. Hun har et drivhus og en tunnel der hun dyrker tomat, agurk og tidlig grønt. Hun har også samlet en hel del flerårige vekster og har tatt flere kurs om skoghage.

Mari er veldig opptatt av bærekraft og miljø, og prøver hele tiden å dyrke mest mulig, basert på enkle innsatsmidler. 

Mari sitter i styret i Valdres Hagelag og har vært med å starte opp en hage på Blåflat gård i Etnedal. 

Hun er tidligere lærer og brenner for å formidle dyrkeglede!