Hun vil fortelle oss om: 
-Hvordan det hele startet, gartneri og planteutsalg på Bybrua 
-Hvilken glede hun har av å stelle med planter
-Litt om sjeldne planter og hvor lett eller vanskelig å anskaffe                                                  -Hva de forskjellige krever av stell                                                                                             - om hun sår selv og hvordan driver hun plantene frem                                                            -Hvor hun kjøper frø

Møtet er åpent for alle.

Kaffe salg,

utlodding