Tema og aktivitet for møtet blir frø.

Januar blir ofte ei døtid for hagefolket. Men det behøver ikke være slik. Vi kan både forberede våren med planlegging og faktisk starte litt med praktiske aktiviteter.

Hvis du har samlet frø fra egen hage og gjerne deler med andre, ta de med på denne dagen. Du trenger ikke posjonere ut hjemme. Hagelaget står for kaffefilter som den enkelte kan få med frø i. Og om du har for mye av frø du har kjøpt kan du ta med det også. Ta gjerne med blyant/penn til å skrive navn på frøene med utenpå kaffefilteret.

Ingrid skal vise filmsnutter om hvordan du kan så på en enkel og plassbesparende måte, ved blant annet å vise hvordan du enkelt kan lage såbånd selv.

Liv lager frøquiss som vi kan more oss med ved siden av hageprat, kaffe/te og noe attåt.