I sitt foredrag har han bla disse overskriftene:

Hvor finnes snegele og hvilken rolle har de? 

Brunskogsnegle koser seg i ulovlig hageavfallsdynge "Norske snegler på land" 

Fremmede snegle arter i Norge 

Snegler blir flere og flere hvis ... 

Snegler blir færre og færre hvis... 

Det vil stadig komme nye senglerarter utenfra? 

HVA KAN VI GJØRE FOR Å MOTVIRKE ETABLERING ELLER BEKJEMPE / KONTROLLERE DE SOM ER ? 

Han har med flere tips til oss hva vi kan gjøre og hvilke metoder for bekjempelse og kontroll.