Vi oppfordrer til å ta med barn og barnebarn for at de kan lage egne kasser. Hver enkelt må kjøpe inn materialer, hagelaget holder maling.

Påmelding til studieleder Liv Rigmor Sølland tlf. 95821313
mail: liv.rigmor.soelland@gmail.com. Innen 07.02.22

Studieringen koster kr. 100 for medlemmer, kr 200 for ikke medlemmer.
Barn/unge gratis.

Du finner mange forslag til fuglekasser på internett f.eks pinterest, noen av oss har også bøker med forslag til flotte fuglekasser. Det er bare fantasien som begrenser.

Informasjon om klokkeslett og sted kommer, tips: beregn omlag fire timer begge dagene.