Styret:

Leder:             Ellen Bjelke
Nestleder:       Karin Svoen
Sekretær:       Stig Asle Nistad
Kasserar:        Helen Haaland
 

Kubjelle

Ta gjerne kontakt med :  Ellen Bjelke   E-post: ell.bjelk@enivest.net Mob: 95879707 

                                       🍀🍀🌺🍀🍀🌺🍀🍀🌺🍀🍀