Styret:

Leiar:               Ellen Bjelke
Nestleder:      Karin Svoen
Sekretær:       Stig Asle Nistad
Kasserar:        Helen Haaland