Kontaktpersoner

  • Leder Elin Hovde 95916074
  • Sekretær Liss-Mari Solem 92409100
  • Kasserer Marit Stoum 93045052
  • Styremedlem Anne-Lise Pedersen 95183630
  • Styremedlem Elin Karin Kjørsvik 99081540
  • Styremedlem Ingerd Lind 99545751
  • Varamedlem Rita Johanne Innstrand 99322345