I år prøver vi å få til et kurs i plantefarging. Vi vet ikke hvor, når eller med hvem enda, men vi tror i august/september. Mer info vil komme senere.